Onderhoud bedrijfsterrein "Het Arsenaal" Naarden-Vesting

Voorbereidend werk op de zaak voor het vervangen van rotte rabatdelen